Strona główna - powrót
PEDAGOG SZKOLNY

WITAM SERDECZNIE!

Nazywam się
JOANNA CZERWIŃSKA

i jestem pedagogiem w naszej szkole.


MOŻNA SIĘ ZE MNĄ KONTAKTOWAĆ w SZKOLE:
 • Poniedziałek 8.00 - 15.00
 • Wtorek 8.00 - 15.00
 • Środa 9.30 - 16.30
 • Czwartek 8.00 - 12.00
 • Piątek 8.00 - 14.00

  Zapraszam osoby chcące uzyskać więcej informacji na temat:
 • metod wychowawczych,
 • pracy z dzieckiem mającym problemy w nauce,
 • pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
 • pracy z dzieckiem dyslektycznym,
 • pomocy w przypadku przemocy domowej,
 • profilaktyki uzależnień,
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej dziecku i rodzinie.
 • Swoje działania skupiam głównie wokół zagadnień z zakresu:
 • dbania o realizację przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców,
 • opieki nad uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
 • organizacji opieki i pomocy uczniom i ich rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

  Jestem Radną Rady Powiatu w Koszalinie.
  Pełnię funkcje: członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Stypendialnej.
  Współpracuję z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Koszalinie, Sądem Rejonowym Wydział III Rodzinny i Nieletnich
  w Koszalinie, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie