____________________________S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie____________________________

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiaj±cych
odkrywanie siebie i uzyskiwanie poczucia własnej warto¶ci."

KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIE¦Ć SUKCES! >>>
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail: sp2@sianow.pl
  1. W NASZEJ SZKOLE
  2. DOKUMENTY
  3. WYDARZENIA
  4. DLA UCZNIÓW
  5. DLA RODZICÓW
  6. DLA NAUCZYCIELI
---PLAN ZAJĘĆ--
r.
SIANÓW on-line
Dziennik online
NASZE BLOGI

W Bibliotece
Mistrzowie Kodowania
Koło plastyczne
A K T U A L N O ¦ C I

Niech żyj± WAKACJE!
Zakończenie roku szkolonego klasy 1 - 3 - fotorelacja >>>>>
Zakończenie roku szkolonego klasy 4 - 6 - fotorelacja >>>>>

27 czerwca godz. 17.00
zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy SP2 w Sianowie
i klas pierwszych
DYREKTOR
mgr Sebastian Bober

Nagodzili¶my naszych mistrzów i laureatów konkursów - JESTE¦MY Z WAS DUMNI!
- zdjęcia >>>

NASZE MISTRZYNIE POLSKI!!! - więcej >>>>
REFORMA EDUKACJI
Nasze działania

AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl