Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2016/2017
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2016/2017

Apel nagrodowy - semestr I
- pozostałe zdjęcia >>>
W środę, 25 stycznia odbył się apel nagrodowy, na którym podsumowano udział uczniów w różnych konkursach. Podczas apelu zostały wręczone nagrody wszystkim wyróżnionym i zwycięzcom konkursów szkolnych i pozaszkolnych, przedmiotowych, plastycznych i wiedzy. Cieszymy się, że było ich tak wielu. Gratulujemy!